Sommige documentatie stukken zijn beveiligd met een wachtwoord. U kunt alleen alle documentatie downloaden als u een wachtwoord heeft.

Deze documentatie mag wel vrij gedownload worden:

Document: WOZ waarderapport
Document: BAG uittreksel
Document: 03_Leefregels_2017_Bogaardhoek_English_Rules_Appartmentblock
Document: Plattegronden PDF

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

info@smashmakelaars.nl - 070 - 4445 551