JOHN MELIS ECOLOGIE

Ecologisch Advies En Begeleiding

Meldpunt

JM ecologie zet zich in voor Nederlandse flora en fauna. Zo zijn wij zeer geïnteresseerd in het ontvangen van bijzondere waarnemingen van dieren, afwijkend diergedrag, planten en exoten. Deze meldingen kunnen wij behandelen en opnemen in de NDFF. Waarneming welke onder de NDFF bekend zijn dragen bij aan de soortenbescherming. Meldingen van invasieve exoten dragen bij aan de bestrijding hiervan.

Ook zetten wij ons in voor vleermuizen. Ziet u ergens vleermuizen in of uit een gebouw vliegen, of heeft u zelf vleermuizen in huis? Dan horen wij hier graag meer van. Het ontdekken en noteren van exacte locaties van vleermuisverblijfplaatsen is zeer belangrijk voor de bescherming van deze soorten.

Ziet u een vleermuis in nood? Neem dan contact op met een lokale dierenambulance. Bij een vleermuis in nood zijn wij alsnog geïnteresseerd in deze waarneming. JM ecologie verzorgd opvang voor vleermuizen in nood in de provincie Friesland. Bij een melding in Friesland kunnen wij contact opnemen met de betreffende instanties om voor geschikte opvang te zorgen.