JM ECOLOGIE

Ecologisch Advies En Begeleiding

Majorstage/ afstudeeronderzoek rugstreeppad, boomkikker en/of kamsalamander

(Voorjaar)

Stageopdracht

Heb jij een passie voor amfibieën en wil je je inzetten om de beschikbare kennis over een aantal bedreigde soorten in Friesland te vergroten? Dan is dit een uitgelezen kans voor jou om ervaring en kennis op te doen en tegelijkertijd bij te dragen aan de bescherming van drie zeldzame Friese amfibieën!

Lees meer.

Oriëntatie-/ majorstage ANLb vissen en amfibieën

(Jaarlijks in het voorjaar)

Stageopdracht

Heb jij affiniteit met vissen en amfibieën en wil je meer leren over deze soortgroepen en ervaring opdoen met onderzoeksmethoden naar deze soorten? Dan is een stage bij JM ecologie echt wat voor jou!

Leer meer.

(Bezet) Majorstage/ afstudeeronderzoek hazelworm en gladde slang Fryslân

Stageopdracht

Van de zes reptielensoorten die Friesland rijk is, zijn er twee waarover nog maar weinig bekend is; de hazelworm en de gladde slang. Houd jij van een uitdaging, ben je niet vies van veldwerk en wil je bijdragen aan de kennis over de verspreiding van deze twee bijzondere soorten in Friesland? Dan is deze opdracht wat voor jou!

Lees meer.

Majorstage/ afstudeeronderzoek dassen in Fryslân

(Mag jaarrond gedaan worden)

Stageopdracht

Heb jij affiniteit met grote zoogdieren en met de das in het bijzonder? Dan is dit je kans om uitgebreid onderzoek te doen naar dit prachtige zoogdier en zo een steentje bij te dragen aan de kennis over de verspreiding en populatiegrootte in Friesland.

Lees meer.

Majorstage/ afstudeeronderzoek gentiaanblauwtje

(Veldwerk in de zomer)

Stageopdracht

Het gentiaanblauwtje is een dagvlindersoort die zeer specifieke eisen stelt aan zijn leefomgeving. De soort lijkt sinds afgelopen jaar verdwenen uit Friesland. Om de soort voor Friesland te behouden is dus dringend actie vereist. Wil jij hieraan bijdragen door het doen van veldonderzoek en door samen te werken met diverse partijen zoals de Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF), de Vlinderstichting, Provinsje Fryslân, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, Natuurmonumenten en de Bosgroepen? Dan hebben wij een mooie uitdaging voor je!

Lees meer.