Privacyverklaring

Online woningbrochure is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Online woningbrochure verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze zelf invult op één van onze websites.

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@onlinewoningbrochure.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Online woningbrochure verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verwerken van biedingen en overige aanvragen via onze websites.
 • Uw persoonsgegevens worden enkel verstrekt aan de uitvoerende makelaardij.
 • Uw persoonsgegevens worden versleuteld opgeslagen voor bepaalde tijd.
 • Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt na uw uitdrukkelijke toestemming.
 • Online woningbrochure verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.
 • Online woningbrochure analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Online woningbrochure neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Online woningbrochure) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Online woningbrochure bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Online woningbrochure verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan de verkopende makelaardij.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Online Woningbrochure maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Online Woningbrochure zet cookies in met een technisch doel. Ze zorgen ervoor dat de website correct functioneert en bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthoudt. Deze cookies helpen ook om de website naar behoren te laten functioneren en om deze te optimaliseren op basis van het surfgedrag van bezoekers op de site. We volgen uw surfgedrag niet op websites van derden en beperken ons enkel tot de website van Online Woningbrochure. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben we u geïnformeerd over deze cookies en uw toestemming gevraagd om ze te plaatsen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Bovendien kunt u eerder opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van uw browser. Voor meer informatie en uitleg kunt u terecht op: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Online woningbrochure en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mitchel@mitss.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Online woningbrochure wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Online woningbrochure neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@onlinewoningbrochure.nl

Reviews Online Woningbrochure